Logo

Hem Medarbetare och kunder Projekt Publikationer Om företaget Kontakt Länkar   

Länkar    
Offentliga institutioner Naturvårds- och skyddsorganisationer  
Sveriges domstolar CITES  
Miljödepartementet CITES, Jordbruksverket  
Boverket    
Naturvårdsverket    
Jordbruksverket GIS  
Lantmäteriet U. S. Geological Survey  
Vattenportalen GIS-data från länsstyrelsen  
Vattenkartan Gratis Sverigekarta  
VISS databas Gratis shapefil-visare  
Lst i Västra Götalands län Postgres (en avancerad open-source databas)  
Lst i Skåne län GeoServer  
Länsstyrelsernas GIS-web Test: OpenLayers  
Göteborgs stad Test: WMS (med OpenLayers)  
SLU, MKB-centrum Test: Atlas of Living Australia  
Naturvårdsverket: Lagar och andra styrmedel Test: Leaflet example  
  Test: Leaflet example 2  
  Test: KMZ för Strömstad  
  Test: Algras iStrömstad (full)  
  Test: kml_leaflet 2  
  Test: Stromstad parse kml  
  Test: Google maps  
  Test: Simple Google maps  
  Test: Google Maps 2  

Huvudkontor
Robert Axelsson
Schelinska gatan 4
732 32 Arboga
0589-894 68
070-113 09 91
Fax:+1 240 332 8634
axelsson@manrax.com

Representant i Göteborg
Mats Envall
031-713 21 25
072-372 53 41
mats.envall@manrax.com