Logo

Hem Medarbetare och kunder Projekt Publikationer Om företaget Kontakt Länkar   

- GIS-insamling, digitalisering och analys av biologiska data

- Biologisk undersökning i fält och genom fjärranalys

- Biologisk karaktärisering (klassning)

- Biologisk övervakning (inklusive intelligent kameraövervakning)

- Bioanalys (t.ex. multivariat korrelationsanalys)

- Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och tillståndsansökan enligt Miljöbalken

- Spridningsmodellering och biologisk skadeanalys av vattengrumlande verksamheter (t ex muddring och dumpning)


Vi utför många olika tjänster inom naturmiljö-området. Främst handlar det om olika typer av behandling av rumsliga biologiska data med GIS (t ex insamling, sammanställning, datalagring, analys och visualisering), men även annan behandling av biologiska data samt praktiska lösningar för biologisk mätteknik. Robert är specialicerad mot land-, framförallt skogliga miljöer, medan Mats är specialicerad mot akvatiska, framförallt marina miljöer.

Ett urval biologiska data, framförallt för ålgräsutbredning i Västra Götalands län, finns utlagda via länken "Kartservrar" ovan. Där finns även ett lager för "Ototyphlonemertes i världen" (se Mats Envalls vetenskapliga publikationer).

Huvudkontor
Robert Axelsson
Schelinska gatan 4
732 32 Arboga
0589-894 68
070-113 09 91
Fax:+1 240 332 8634
axelsson@manrax.com

Representant i Göteborg
Mats Envall
031-713 21 25
072-372 53 41
mats.envall@manrax.com